با ما تماس بگیرید : 09131130224

digiparche.ir

حراج انواع پارچه فلامنت بیمارستانی

17می

نیاز به خرید انواع پارچه فلامنت بیمارستانی دارید، اما می خواهید در زمان حراج نمایندگی ها این پارچه را از آن ها مورد خرید قرار دهید؟
انواع پارچه فلامنت بیمارستانی را کارخانه های نساجی با تزریق 2 نوع الیاف تولید می کنند و می بافند:

  1. پارچه فلامنت بیمارستانی تزریق شده با الیاف فلامنت
  2. پارچه فلامنت بیمارستانی تولید شده با الیاف پنبه ای به همراه الیاف فلامنت

البته که نام هر 2 نوع پارچه فلامنت بیمارستانی تولید شده، متفاوت است.
انواع پارچه فلامنت بیمارستانی بدست آمده از الیاف فلامنتی تنها را پارچه فلامنت فلامنت بیمارستانی می نامند.
انواع پارچه فلامنت بیمارستانی تولید شده از مخلوطی از الیاف پنبه ای را پارچه فلامنت پنبه خوانده و خطاب می کنند.
حالا که مشخص شد انواع پارچه فلامنت بیمارستانی را شرکت های نساجی با تزریق چه الیافی تولید می کنند، فکر می کنید کدام نوع از پارچه فلامنت بیمارستانی تولید شده، باکیفیت تر و مرغوب تر می باشد؟
به دلیل تولید پارچه فلامنت فلامنت بیمارستانی از الیاف فلامنتی خالص، میزان کیفیت این پارچه پایین تر و کمتر از پارچه فلامنت بیمارستانی است که با تزریق الیاف پنبه ای هم بدست می آید و تولید می گردد.
انواع پارچه فلامنت بیمارستانی تولید شده را نیز اگر لمس و حتی مورد مشاهده قرار دهید، متوجه خواهید شد پارچه فلامنت فللامنت بیمارستانی سطح براقی داشته و خشن است، این در خالی است که پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی دارای سطح نرم و لطیف تر بوده و آن براقیت را ندارد.

پارچه فلامنت بیمارستانی
باتوجه به توضیحات بالا فکر می کنید چه نوع از پارچه فلامنت بیمارستانی مورد نیاز شما می باشد؟
پارچه فلامنت فلامنت بیمارستانی یا پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی؟

پارچه فلامنت بیمارستانی

نمایندگی مناسب خرید پارچه فلامنت بیمارستانی

انواع پارچه بیمارستانی

و اما موضوع خرید انواع پارچه فلامنت بیمارستانی، چه پارچه فلامنت فلامنت بیمارستانی و چه پارچه فلامنت پنبه بیمارستانی.
حجم خرید این پارچه اگر بالا می باشد یا به نمایندگی هایی مراجعه کنید که حراج انواع پارچه فلامنت بیمارستانی را انجام می دهند یا به دلیل حجم عمده، توانایی تغییر قیمت ها و کاهش قیمت این پارچه را از شرکت های نساجی تولید کننده دارند.
این دسته از نمایندگی ها را می شناسید؟!!!

Call Now Buttonتماس با مشاورین