با ما تماس بگیرید : 09131130224

digiparche.ir

فروشنده عمده پارچه فلامنت بیمارستانی

03می

عمده عرضه پارچه فلامنت بیمارستانی توسط فروشنده ها و نمایندگان فروش را می دانید چه محدوده وزن و گرماژی دارد؟
کارخانه ها و شرکت های نساجی، انواع پارچه های بیمارستانی را با محدوده وزن و گرماژهای مختلفی تولید می نمایند.

وزن مناسب پارچه فلامنت بیمارستانی

پارچه فلامنت بیمارستانی که یکی از تولیدات انواع پارچه های بیمارستانی در صنایع نساجی موجود در سراسر کشور می باشد، با محدوده وزن 140 الی 150 به صورت عمده تولید می گردد.
البته هستند شرکت های نساجی که تولید پارچه فلامنت بیمارستانی را با گرماژهای پایین تر و زیر 140 گرم انجام می دهند، چون برخی از مراجعه کنندگان خواهان خرید پارچه فلامنت بیمارستانی با قیمت پایین تر هستند.
همان طور که می دانید هر چه وزن و گرماژ انواع پارچه های بیمارستانی و پارچه فلامنت بیمارستانی نیز کمتر باشد، قیمت این پارچه های مصرفی کاهش می یابد.
یک توصیه مهم:
هیچ گاه به دلیل مناسب بودن قیمت، به دنبال خرید پارچه فلامنت بیمارستانی با گرماژ پایین تر از 140 نباشید.

پارچه فلامنت بیمارستانی
اوزان پایین تر از 140 گرم پارچه فلامنت بیمارسانی، چون این پارچه برای دوخت البسه های بیمارستانی استفاده می شود، در نهایت لباس های دوخته شده را بدن نما می کند و خریداران را دچار مشکل و درد سر، به گونه ای که در نهایت بیمارستان ها لباس های دوخته شده از پارچه فلامنت بیمارستانی با وزن کمتر از 140 گرم را مرجوع کرده و بازپس می فرستند.

منبع: پارچه پارادا

تماس با مشاورین