با ما تماس بگیرید : 09131130224

digiparche.ir

قیمت فروش پارچه ملحفه بیمارستانی

13می

قیمت انواع پارچه های بیمارستانی و پارچه ملحفه بیمارستانی، نقش مهمی در آمار و کیفیت فروش این پارچه ها بازی می کند.
آیا می دانید کدام نوع از پارچه های بیمارستانی برای دوخت ملحفه بیمارستانی به کار می رود؟
پارچه ملحفه بیمارستانی را می بایست به کدام نوع از پارچه های بیمارستانی موجود و مورد عرضه، نسبت داد؟

انواع پارچه ملحفه بیمارستانی

عموما از 2 نوع پارچه بیمارستانی که در خطوط زیر به نام آن ها اشاره می گردد، به عنوان پارچه ملحفه بیمارستانی استفاده می شود:

  1. پارچه تترون بیمارستانی
  2. پارچه ترگال بیمارستانی

در بیمارستان های حصوصی که از نظر بودجه با مشکلات مالی دست به گیربان نیستند از پارچه شماره 2، یعنی پارچه ترگال بیمارستانی برای دوخت ملحفه استفاده می گردد.
در بیمارستان های دولتی نیز، پارچه شماره 1 یعنی پارچه تترون بیمارستانی برای دوخت ملحفه به کار می رود.
از نظر قیمت نیز اگر این پارچه ها مورد رسد و ارزیابی قرار گیرد، متوجه خواهید شد قیمت پارچه بیمارستانی تترون، کمتر و پایین تر از قیمت فروش پارچه بیمارستانی ترگال می باشد.
هر 2 نوع از پارچه بیمارستانی مورد اشاره در خطوط بالا که برای دوخت ملحفه به کار می رود، پرکاربرد و استفاده بوده و جزو مصرفی ترین پارچه های بیمارستانی به حساب می آید.

پارچه ملحفه بیمارستانی
عرض متداول انواع پارچه ملحفه بیمارستانی نیز عرض 150 سانتی متر می باشد، این در حالی است که پارچه تترون بیمارستانی با عرض های دیگر نیز هم چون عرض 2 متر و عرض 3 متر در کارخانه ها و صنایع نساجی مربوطه تولید می گردد.

منبع: پارچه پارادا

تماس با مشاورین