با ما تماس بگیرید : 09131130224

digiparche.ir

7 دلیل برای خرید پارچه تنسل کرشمه

  1. چروک نمیشود ،و چون کش دارد
  2. پارچه کشی است ،بدون زیر اتو
  3. 250 گرم و 4 فصل است
  4. عرض150 سانتیمتر ،به متر و جایگزین فیونا است.
  5. رنگ شفاف و بهتر از تترون
  6. رنگ ثابت
  7. لطافت مناسب اسکراب و روپوش و پسراهن پزشکی

قیمت پارچه تنسل میله ای
پارچه تنسل خنک است؟
پارچه تنسل چه نوع پارچه ای است
قیمت پارچه تنسل پیراهنی
خرید پارچه تنسل ترک
قیمت پارچه میکرو تنسل ترک
خرید پارچه جین تنسل
پارچه تنسل چیست
آیا پارچه تنسل چروک میشه؟

تماس با مشاورین