با ما تماس بگیرید : 09131130224

digiparche.ir

کارخانه تترون سوره اصفهان

کارخانه تترون سوره اصفهان
13فوریه

کارخانه تترون سوره اصفهان

تترون سوره  مناسب برای، دوخت انواع  خرج کار ،مقنعه و پیراهن های فرم مدارس و

شلوار کردی  می باشد

تترون سوره اصفهان
سوره

 

ویژگی تترون سوره اصفهان

گرماژ 200 گرم و

ثبات رنگ و زیر دست لطیف این پارچه موجب شده است

بسیاری از تولیدی های فرم مدارس  و شرکت ها و سازمان ها  و پارچه های تترون بیمارستانی از انواع آن جهت دوخت  لباس و مقنعه

بهره بگیرند.

تترون سوره اصفهان
تترون سوره اصفهان

کارخانه تترون سوره اصفهان

بهترین نمایندگی فروش انواع پارچه تترون سوره دیجی پارچه یا تیمچه در اصفهان و کل کشور می باشد 

، بدون شک به دلیل کیفیت قابل قبول و رضایت بخش تولیدات کارخانه سوره حرف اول در تولید تترون ایران می باشد

، انواع رنگ بندی تولید شده در عرض ۱۵۰ توزیع  و پخش می نمایند.

تترون سوره اصفهان
تترون سوره اصفهان

از رقبای سر سخت تترون سوره

که توانسته از همه در قیمت و کیفیت به جز بروجرد سبقت بگیرد

ارسال نظر
تماس با مشاورین